Inicjacja naturalnej odporności kapusty

Doświadczenia w uprawie kapusty

W celu potwierdzenia skuteczności produktu firma Osadkowski S.A. zleciła przeprowadzenie badania efektywności w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach. W minionym sezonie oceniano skuteczność produktu Mitemine® z dodatkiem penetratora rośliny Inex-A oraz preparatu Mitemine® w połączeniu z środkiem D-Fens GR i adiuwantem Inex-A w ograniczaniu liczebności mączlika warzywnego, mszycy kapuścianej i tantnisia krzyżowiaczka w uprawie kapusty wczesnej (Ditmarska). Wyniki badania wskazują, że preparat Mitemine® zastosowany 3-krotnie, co 7 dni, w dawce 1,5 l/ha zarówno w połączeniu z adiuwantem Inex-A (50 ml/100 l wody), jak i z preparatem D-Fens GR w dawce 1 kg/ha z dodatkiem adiuwantu Inex-A ograniczał liczebność mszycy kapuścianej. Efektywność zastosowanych preparatów w ograniczaniu osobników dorosłych mączlika warzywnego wyniosła 80% – wykres 1. Ograniczanie liczebności larw i jaj mączlika warzywnego było na średnim poziomie. Bardzo dobre rezultaty uzyskano po zastosowaniu badanych preparatów w ograniczaniu gąsienic tantnisia krzyżowiaczka. Dwukrotne użycie preparatu Mitemine® w połączeniu z adiuwantem i preparatem D-Fens GR obniżyło liczebność gąsienic tantnisia odpowiednio o 93 i 95% – wykres 2. W trakcie trwania doświadczenia liczebność mszycy kapuścianej, mączlika warzywnego i gąsienic tantnisia krzyżowiaczka na poletku kontrolnym była istotnie wyższa niż na poletkach pozostałych kombinacji doświadczalnych.

 

 

Wpływ na jakość i wielkość plonu

Plon handlowy z poletek kapusty traktowanej preparatem Mitemine® w połączeniu z adiuwantem Inex-A, nie różnił się istotnie między sobą i był porównywalny z plonem kapusty zebranym z poletek po 2-krotnym zastosowaniu rozwiązania chemicznego. Jednocześnie, plon handlowy zebrany z poletek traktowanych preparatem badanym i referencyjnym był statystycznie istotnie wyższy niż plon uzyskany z poletek z roślin nietraktowanych. Warto podkreślić, że w badaniach nie stwierdzono fitotoksycznego działania preparatów, niezależnie od terminu zastosowania. Nie stwierdzono również negatywnego wpływu preparatu na organizmy pożyteczne.

 

Rozwiązania firmy Osadkowski S.A.

Firma Osadkowski S.A. opracowała technologie kompleksowego wsparcia upraw wielu warzyw. Do gamy nawozów: D-Fens GR, H-850, Maxi Grow oraz Barrier Si-Ca, dołączył nowy produkt – Mitemine®. Inicjuje on naturalną odporność roślin przed szkodnikami, aktywuje mechanizmy metaboliczne, które przygotowują roślinę do ataku owadów i roztoczy, w tym reakcje odstraszające, wzmacnia ściany komórkowe, stymuluje produkcję substancji, które zmniejszają szkody spowodowane przez szkodniki, dostarcza roślinie wapń. Powinien być stosowany zapobiegawczo praktycznie od momentu posadzenia roślin w pole. Następnie należy wykonywać opryski preparatami chemicznymi na łącząc je z Mitemine®, lub wykonywać zabiegi na przemian; raz insektycydami, a następnie Mitemine®. Bardzo ważny jest końcowy okres zabezpieczenia roślin przed szkodnikami. Aby rośliny zawierały jak najmniejsze ilości pozostałości po środkach ochrony roślin kilka ostatnich zabiegów przed zbiorem i podczas cięcia główek możemy wykonać stosując naturalny inicjator odporności. Warzywa traktowane Mitemine® są bezpieczne dla konsumenta, ponieważ nie ma ryzyka pozostałości. Produkt ten posiada certyfikat do stosowania w rolnictwie ekologicznym Warto przypomnieć, że produkt D-Fens GR – promotor naturalnej obrony roślin to nawóz pozwalający na ograniczenie chorób bakteryjnych. Jego stosowanie stymuluje akumulację związków fenolowych w roślinach, dzięki czemu zmniejsza się ich podatność na ataki chorób pochodzenia bakteryjnego. Spośród patogenów zagrażających warzywom stwierdzono, że D-Fens GR może skutecznie ograniczać: zgniliznę pierścieniową ziemniaka, bakteryjne więdnięcie, raka pomidora, kanciastą plamistość liści ogórka, gnicie róż kalafiora, centkowatość pomidora, czarną nóżkę ziemniaka, parcha ziemniaka, czarną zgniliznę kapustnych, zgnilizny marchwi oraz warzyw liściowych.

 

źródło: Plantpress
autor: Aleksandra Andrzejewska

Powrót