MiteMine stosujemy gdy mączlika ograniczyć chcemy!

Mączlik warzywny – ALEYRODES PROLETELLA jak go rozpoznać?

 • Osobniki dorosłe są długości ok. 1,5 mm i mają rozpiętość skrzydeł ok. 3  Głowa i tułów są ciemne, odwłok żółtawy i pokryty białym pudrem woskowym. Skrzydła posiadają jedną żyłkę pośrodku, a na każdym skrzydle przednim znajdują się dwie ciemne plamki.

 

 • Jaja są podłużnie owalne z wyrostkiem, który zagłębia się w tkankę po nakłuciu liścia pokładełkiem i umocowane za pomocą lepkiej substancji wydalanej z gruczołu. Jaja ułożone są pionowo w okrąg lub półokrąg na dolnej stronie liścia. Początkowo są one jasne i przezroczyste, ale po kilku dniach ciemnieją i widoczne są wewnątrz tylko żółte plamki.

 

 • Larwy są owalne, lekko wypukłe, barwy białej, a całe ciało pokrywa warstwa wosku.

Biologia szkodnika

 • W ciągu roku pojawia się 4-5 pokoleń, a jedno pokolenie rozwija się przez 3-4 tygodnie w zależności od temperatury.
 • Zimują samice na dolnej stronie liści, które tolerują temperaturę nawet do −18°C.
 • Samice składają jaja od połowy maja do września.
 • Z jaj po 7-12 dniach, wylęgają się larwy, które przechodzą 4 stadia rozwojowe.
 • Rozwój poszczególnych stadiów larwalnych trwa około 10 dni.
 • Czwarte stadium larwalne (zwane puparium) jest znacznie grubsze od młodszych stadiów larwalnych i nie żeruje.
 • Latem osobniki dorosłe przemierzają krótkie dystanse i są indukowane długością fali światła żółto-zielonego (500-600 nm).
 • Jesienią samice diapauzujące mogą się unosić na wysokość do 40 m i przemieszczać na dalsze odległości, nawet ponad 2 km (Byrne i in. 1996), jeżeli temperatura jest wyższa niż 9°C (El Khidir 1963).
 • Czas rozwoju stadiów larwalnych skraca się wraz ze wzrostem temperatury. Najmniejsze tempo rozwoju mają jaja, a największe larwy II
 • Próg termiczny  dla  rozwoju  jaj  wynosi 10°C, IV stadium larw –10,4°C, ale znacznie niższy jest dla larw I stadium –7,3°C, II stadium –5°C i larw III stadium –6,5°C (Iheagwam 1978).

 

Poznaj skuteczność MiteMine w walce z Mączlikiem warzywnym

Poniższy wykres przedstawia skuteczność preparatu MiteMine z dodatkiem adiuwantu Inex-A w ograniczaniu jaj mączlika warzywnego w uprawie kalafiora odmiany Dawid. Skuteczność MiteMine była porównywana do preparatu chemicznego zawierajacego substancję czynną spirotetramat.

Jak widać na wykresie skuteczność preparatu Mite Mine + Inex-A jak i rozwiązania chemicznego w ograniczaniu liczebności jaj mączlika warzywnego po 2 zabiegach była na poziomie średniego zwalczania. Po 3 zabiegu stwierdzono wyraźny wzrost efektywności użytych  środków, która wynosiła ponad 83% dla MiteMine i ponad 88% dla rozwiązania chemicznego. Wysoka skuteczność preparatów utrzymywała się  aż do zbioru kalafiora gdzie różnica między MiteMine, a spirotetramatem wahała się w granicach 1,3 – 6,2% na korzyść chemii ale zmniejszała się z każdą kolejną oceną.

 

W doświadczeniu zbadano również wpływ preparatu MiteMine + Inex-A na ograniczanie larw mączlika warzywnego.

Jak pokazuje poniższy wykres rozwiązanie oparte o MiteMine + Inex-A oraz kombinacja chemiczna charakteryzowały się bardzo wysoką, zbliżoną skutecznością – powyżej 90% w ograniczaniu larw mączlika warzywnego. Jedynie po pierwszym zabiegu skuteczność rozwiązania MiteMine była poniżej 90 % – miało to związek z czasem potrzebnym na zainicjowanie i nabycie naturalnej odporności w roślinie.

Kolejnym parametrem jaki zbadano to wpływ MiteMine + Inex-A na ograniczanie form dorosłych mączlika warzywnego.

Preparat MiteMine zastosowany kilkukrotnie co 7 dni ograniczał liczebność form dorosłych mączlika warzywnego ze skutecznością porównywalną do rozwiązania chemicznego czyli na poziomie średniego zwalczania. Nieco wyższą efektywność środków, zaobserwowano po 3 (20.07) zabiegu MiteMine i 2 zabiegu spirotetramatem gdzie wzrosła ona odpowiednio do ponad 80% dla badanego preparatu i 90% dla chemicznego rozwiązania. Podczas 4 oceny skuteczność zmalała co może wiązać się z masowym nalotem kolejnego pokolenia. Skuteczność w późniejszym ograniczaniu mączlika była bardzo zbliżona i nie różniła się o więcej niż 5%. Niższa skuteczność podczas ostatnich pomiarów może wynikać z tego iż dwa ostatnie zabiegi MiteMine zostały przeprowadzone przy zbyt wysokiej wilgotności powietrza – ponad 98% i zbyt niskiej temperaturze – poniżej 18°C co obniżyło efektywność jego działania.

 

Podsumowując

Preparat MiteMine ma duży wpływ na ograniczanie mączlika warzywnego. Najwyższa skuteczność została zaobserwowana w ograniczaniu larw tego szkodnika i wynosiła powyżej 92% już po drugim zabiegu. Równie dobrze preparat poradził sobie z jajami mączlika co pokazały testy, a skuteczność wyniosła po 3 zabiegu ponad 83% i utrzymywała się do końca sezonu. Największą trudność sprawia walka z dorosłymi osobnikami mączlika warzywnego bez względu na rodzaj zastosowanego preparatu. Zarówno MiteMine jak i spirotetramat poradziły sobie na poziomie średniego zwalczania i w zależności od presji skuteczność wyniosła po 3 zabiegu MiteMine ponad 80% i ponad 90% dla chemii. Warto również zaznaczyć że dwa ostatnie zabiegi preparatem MiteMine zostały przeprowadzone przy zbyt wysokiej wilgotności (ponad 98%) i zbyt niskiej temperaturze (poniżej 18°C) co obniżyło skuteczność działania środka – optymalne warunki stosowania to wilgotność na poziomie 45-85% i temperatura powyżej 18°C i jednak nie więcej jak 32°C.

Należy pamiętać że produkt nie chemiczny typu MiteMine powinien zostać zastosowany odpowiednio wcześnie zanim nastąpi bardzo duża presja szkodnika. Tylko wtedy możemy spodziewać się wysokiej skuteczności. Warto również w przypadku mączlika zastosować preparat MiteMine na zmianę z chemicznym rozwiązaniem.

Dowiedz się więcej o skuteczności preparatu MiteMine w walce z innymi szkodnikami i zajrzyj do nas ponownie już za tydzień.

 

Autor: Karol Majchrowski

Technical Representative w Cosmocel

 

 

Powrót